"ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะคน"

วันศุกร์

เห็ด (Mushroom) ตอนที่ 2

"ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะคน"


workdeena ได้รับคำขอร้องจากเพื่อนๆ หลายคนที่ยากทำอาชีพ "เพาะเห็ดขาย" และอยากมีอาชีพอิสระเป็นของตัวเอง เอาเป็นว่า ในเมื่อขอมา ก็จัดให้แล้วกัน workdeena จะบอกเพื่อนๆ ตั้งแต่เริ่มเพาะเห็ด การตลาดของเห็ด การแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า ว่าเขาทำกันอย่างไร แล้วเพื่อนๆ จะรู้ว่า เห็ดดอกเล็กๆ นี้ สามารถทำเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเป็นธุรกิจข้ามชาติได้ ทุกอย่างมันขึ้นกับ การจัดการ และกลยุธท์ทางการตลาดของคุณ ส่วน workdeena เป็นเพียงผู้นำทางให้นะ แต่ความสำเร็จทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง

- เรามาเริ่มรู้จักการเพาะเห็ดกันเลย เห็ดชนิดแรก เป็นที่นิยมของตลาดเห็ดในเมืองไทย และยังสามารถส่งออกต่างประเทศได้ นั้นก็คือ "เห็ดฟาง" การเพาะเห็ดฟาง จะมีการเพาะ 2 แบบ ด้วยกัน คือ
 • การเพาะเห็ดฟางแบบ กองเตี้ย
 • การเพาะเห็ดฟางแบบ โรงเรือน
workdeena จะแนะนำการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน เพราะว่าการเพาะแบบนี้ใช้พื้นที่น้อยกว่า และควบคุมผลผลิตได้ดีกว่า ถึงแม้ว่า จะมีวิธีการเพาะที่ยุ่งยากกว่า แต่คุณสามารถผลิตส่งโรงงาน และฟาร์มเห็ดได้ แต่ถ้าคุณจะทำขายเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นอาชีพเสริม ก็อาจจะเพาะเห็ดฟาง แบบกองเตี้ยก็ได้ คือไม่ต้องมีโรงเรือน ไม่ต้องอบไอน้ำ แต่ควบคุมผลผลิตไม่ได้นะ

โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
 • โรงเรือนเพาะเห็ด คุณควรทำชั้นวางเห็ดให้มีขนาดกว้าง 1 เมตร และต้องสร้าชายคายื่นออกมาข้างละ 50 เซนติเมตร ยาว 4 เมตร และสูง 1.80 เมตร แบ่งชั้นเพาะเห็ดออกเป็น 2 ข้าง ๆ ละ 4 ชั้น แต่ละชั้นห่างกัน 50 เซนติเมตร ชั้นแรกอยู่สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร ชั้นวางเพาะเห็ดนี้ควรทำด้วยไม้ไผ่ แต่ถ้าคุณจะใช้เหล็กก็ไม่ว่ากัน แล้วใช้พลาสติกบุภายในโรงเรือนให้รอบเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

อุปกรณ์ในโรงเรือน
 • พัดลมดูดอากาศ และพัดลมเป่าอากาศ
 • เทอร์โมมิเตอร์ เพื่อวัดอุณหภูมิ เพราะสำคัญมากสำหรับการเพาะเห็ดฟาง
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์
 • เครื่องทำไอน้ำ แต่ถ้าไม่อยากลงทุนมากอาจใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร เป็นเครื่องทำไอน้ำแทนก็ได้ โดยการเจาะรู แล้วเชื่อมต่อด้วยท่อประปาขนาด 2-3 เซนติเมตร เพื่อต่อไอน้ำเข้าไปยังโรงเรือน โรงเรือนขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร / ถัง 200ลิตร 1 ใบ

การอบไอน้ำโรงเพาะเห็ดฟางก่อนโรยเชื้อ
 • ระหว่างการอัดไอน้ำเข้าห้อง จะต้องปิดห้องให้สนิททุกด้าน โดยเฉพาะด้านล่างที่ติดกับพื้น ที่ด้านในตรงประตูโรงเพาะเห็ดก็ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้เพื่อวัดอุณหภูมิของห้องด้วย เมื่ออุณหภูมิสูง 60-72 องศาเซลเซียส เราก็จึงเริ่มจับเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงหยุดการพ่นไอน้ำได้ แล้วปิดห้องไว้จนกว่าอุณหภูมิลดลงประมาณ 35 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะได้ทำการโรยเชื้อเห็ดฟาง

แหล่งที่มีการจำหน่ายเชื้อเห็ดฟาง
 • บริเวณสามแยกเกษตร ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร
 • ฟาร์มเห็ดอรัญญิก 3 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • บริษัท เห็ดศรีทอง จำกัด 2/1 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
 • วิทยาลัยเกษตรทุกจังหวัด
- เชื้อเห็ดฟางที่ดีจะต้องมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นเห็ด เมื่อเทออกมาจากถุงเชื้อจะจับตัวรวมกันเป็นก้อนไม่ร่วงหรือแฉะเกินไป ถ้ามีราแดง ราเหลือง ราเขียว ขึ้นปะปนอยู่ แสดงว่าเชื้อไม่ดี


การเพาะเห็ดฟาง
 • วันแรกให้เราหมักขี้ฝ้าย 100 กิโลกรัม แช่น้ำ 1 คืน แล้วเอาขึ้นให้สะเด็ดน้ำ เติมยูเรีย 1 กิโลกรัม หมัก 1 คืน
 • เมื่อหมักได้ 1 คืนแล้ว ให้กลับกอง เติมรำละเอียด 5 กิโลกรัม ทำให้เป็นกอง แล้วเติมปูนขาว 1 กิโลกรัม ตั้งกองหมักต่อ 1 วัน แล้วอย่าลืม เอาฟางแช่น้ำ 2 คืน 20 กิโลกรัม เตรียมเอาไว้ด้วย
 • หลังจากนั้น ให้กลับกอง ตีป่น เติมยิบชั่ม 1 กิโลกรัม เตรียมเอาขึ้นชั้นโรงเพาะ

การขึ้นชั้นโรงเพาะ และการโรยเชื้อเห็ด
 • ให้นำเอาฟางที่เราแช่น้ำไว้ 2 คืนรองบนชั้น ความหนาของแต่ละชั้น 4 - 5 นิ้ว
 • แล้วให้เอาขี้ฝ้ายหมักขึ้นทับบนฟาง
 • แล้วให้ไช้ไอน้ำอบโรงเรือนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 3 ชั่วโมง
 • หลังจากนั้น ก็ปล่อยให้อุณหภูมิลดลงมาประมาณ 35 องศาเซลเซียส
 • เมื่อภายในโรงเรือนอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ให้โรยเชื้อเห็ดฟางปิดประตูรักษาอุณหภูมิ 32-38 องศาเซลเซียส นาน 3วัน
 • หลังจาก 3 วัน แล้วควรคลุมผิวหน้าวัสดุเพาะและรักษาอุณหภูมิ 32-38 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน
 • เปิดพัดลมระบายอากาศ เห็ดจะเริ่มเป็นตุ่มดอก ให้รักษาอุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซียสไปเรื่อย ๆ จนเก็บดอกหมดคือประมาณ 5-7 วัน ผลผลิตรุ่นแรกประมาณ 25 เปอร์เซนต์ของทั้งหมด
 • เมื่อเก็บดอกรุ่นแรกหมด จะพักใยประมาณ 2-3 วัน จะเกิดตุ่มดอกเห็ด เก็บผลผลิตรุ่นสองประมาณ 3 - 4 วัน
- นี่คือ การเพาะเห็ดฟาง แบบโรงเรือน คุณอาจจะลองทำโรงเรือนเล็กๆ ก่อนเพื่อให้รู้วิธีการเพาะ และการดูแล แล้วจะได้ถามตัวเองด้วยว่า "ไหวไหม" ถ้าทำได้แน่ๆ ค่อยลงทุนเพิ่มก็ยังไม่สาย เพราะแม่ค้าในตลาดสด และร้านอาหารต่างๆ ยังต้องการเห็ดฟางอยู่เสมอ workdeena ขอเป็นกำลังใจให้ และขอคารวะในความตั้งใจของทุกคน ที่เริ่มทำอาชีพของคุณเอง


 • ลิงค์เกี่ยวกับเรื่องเห็ด

1.  Mushroom หรือ เห็ด

2.  เห็ด (Mushroom) ตอนที่ 2

3.  ตลาด และการเพาะ เห็ดขอนขาว

4.  เห็ดหอม และ การตลาด

5.  การเพาะเห็ดนางฟ้า ตอนที่ 1

6.  การเพาะเห็ดนางฟ้า ตอนที่ 2

7.  การตลาดค้าเห็ด

8.  ศูนย์การเรียนรู้ การเพาะเห็ดตำบลบ้านใหม่


5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ08:32

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. สิ่งแรกที่จำเป็นต้องเข้าใจคือ เห็ดแต่ละชนิดชอบอากาศแบบใหน ร้อน/เย็น/หรือากาศหนาว เช่น เห็ดหอมออกดอกดี ที่ 25 องศา เห็ดตระกูลนางรม (นางรมฮังการี นางฟ้าภูฐาน เป๋าฮื้อ )ชอบอากาศเย็น 25-30 องศา ส่วนเห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดลม ชอบอากาศร้อนชื้น ตั้งแต่ 30-38 องศา เห็ดฟางเพาะยากแต่ขายง่ายถือเป็นเห็ดปราบเซียน ในเขตตัวเมืองทำไม่ได้ หรือถ้าสนใจเรื่องเห็ดทุกชนิด เชิญเข้ารับการอบรมฟรี ที่ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร 09.00-16.00น.ทุกวันที่9ของทุกเดือน เปิดอบรมมา10ปีแล้วครับ 081-886-9920.
  089-850-5103 phetphichit@hotmail.com

  ตอบลบ
 3. ตำนาน เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น(เห็ดยานางิ) ที่ จ.พิจิตร เมื่อ2ปีที่แล้ว (บัจจุบันเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรม แทน)เพราะว่ามีผู้หลงผิดไปอบรมที่กรุงเทพ เสียเงินเสียเวลา กลับมา จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น2กลุ่ม กู้เงิน ธ.ออมสิน ธกส. สาขา วังทรายพูล รวม 1,700,000บาท ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการ(ต่ำมากๆ)ท้ายที่สุดเป็นหนี้กันโดยทั่วหน้า เพราะที่พิจิตร อากาศร้อน ผู้ที่เปิดอบรมไม่รู้เชียวหรือว่า ที่พิจิตร เพาะเห็ดชนิดนี้ไม่ได้ หรือเพียงต้องการขายของและเก็บค่าอบรมพอ เห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นเห็ดเมืองหนาว เช่นเดียวกับเห็ดหอม ออกดอกดีระหว่าง 18-25องศา ความชื้นที่ 80-90%แล้งจะโทษใคร ก็คนที่เปิดอบรมนั้นแหละรู้ดีที่สุดครับ //**ศูนย์ข้อมูลเห็ดเพชรพิจิตร 089-850-5103//**

  ตอบลบ
 4. เมื่อ เดือนธันวาคม 2555 ได้ไปที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา ไปดูการเพาะเห็ดในสกุลนางรม คือ นางรมฮังการี และนางฟ้าภูฐาน ปรากฏว่าสร้างโรงเรือนกลางแจ้ง มุงด้วยสังกะสีทั้งหมดตั้งแต่หลังคา ด้านข้าง เหมือนโกดังเก็บของบ้านเรา เห็ดไม่ออก เพราะว่าอากาศภายในร้อนเร็ว เย็นเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าไม่รู้จักอุปนิสัยของเห็ดสกุลนางรม ว่า ชอบ เย็น+ชื้น ** แก้ไขโดยยกหลังคาซ้อน 1 ชั้น ห่างจากหลังคาสังกะสี 1.20 เมตร กรุด้วยแสลนดำ 80% ส่วนด้านข้างโรงเรือนก็เช่นกัน ห้อยด้วยแสลน 80%เช่นกัน แต่เป็นสีเขียว(เพื่อต้องการให้แสงเข้า) ** หลังจากนั้นเพียง 1 เดือน เห็ดออกดี สามารถคุมสภาพอากาศได้ ถือเป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาครับ ***รายงานโดย ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร www.phetphichit.com โทร.081-886-9920***

  ตอบลบ
 5. ขออนุญาตินะครับ
  จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ราคาก้อนละ 6 บาท ณ ฟาร์มศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน สนใจติดต่อ 0989019024 Line id : tinyoyo

  ตอบลบ

ยินดีตอนรับเพื่อนๆ ทุกคน

View blog top tags Hits Service at Hits.SiamHRM.com หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online JOBSIAM.COM : Jobs Online Thank you : google.co.th

บทสัมภาษณ์ เจ้าของอาชีพอิสระ

- ร้านขายของชำ ป้าจอย - ร้านซักรีดของ พี่เต้า -ร้านอาหารตามสั่ง เจ๊หมวย การทำธุรกิจ ตุ๊กตาข้าวกล่อง 10บาท ต้มยำทำแกงถุงละ 10 บาท พี่แอม ถนอมอาหาร หน้า 2 ธุรกิจเช็คปั้มหัวฉีด มอเตอร์ไซขายกับข้าวของ ป้างัด มอเตอร์ไซขายไอติมของ ทิดโม ร้านก๋วยเตี๋ยว เจ๊เหนอ ร้านขายข้าวมันไก่ พี่จันทร์ ร้านขายปาท่องโก๋ของ พี่ด้อย ร้านขายผัก และกับข้าวถุง ป้าจวบ ร้านขายหมูปิ้งของ พี่สุ อาชีพ การถนอมอาหาร อาชีพ ทางการเกษตร อาชีพ ทางการเกษตร หน้า 2 อาชีพ เบ็ดเตล็ด อาชีพ เบ็ดเตล็ดหน้า 2 อาชีพอิสระ คือ... อาชีพอิสระ เกี่ยวกับอาหาร อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 6 อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 2 อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 3 อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 4 อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 5 อาชีพเกี่ยวกับอาหาร 6 แนะนำและแบ่งปัน